Główna

AWARIA WODOCIĄGU

  Szanowni Państwo, informuję, że awarii uległa sieć wodociągowa na dolnym tarasie Fromborka, w granicach skrzyżowania ul. Rybackiej i Mickiewicza. Trwają prace naprawcze i identyfikacyjne. W najbliższych godzinach wystąpią w związku z powyższym problemy z ciśnieniem wody, bądź brakiem wody u odbiorców korzystających z ujęcia we Fromborku. Planowane prace obejmują zasięgiem dolny taras miasta. Proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji, a o postępach prac będę Państwa informował na bieżąco. Z góry dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

Damian Krasiński

Dyrektor Zarządu Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o.